OneLife

De bestrijding van biofilm in de endoscopen

Logo OneLIFE

Zoals bij alle medische hulpmiddelen het geval is, moet de desinfectie van endoscopen worden vergemakkelijkt door een voorafgaande reiniging op hoog niveau waarbij ook de biofilm moet worden verwijderd. Zo niet, kan de desinfectie niet als optimaal worden beschouwd.

Het Belgische bedrijf OneLIFE ontwikkelt en produceert reinigingsmiddelen om biofilms uit endoscopen te bannen en te voorkomen om zo de desinfectie ervan te optimaliseren.

Volgende video toont de opmerkelijke doeltreffend van de enziMed® PREVENT aan in vergelijking met 3 andere reinigingsmiddelen die zeer frequent in ziekenhuizen worden gebruikt.

Voor de preventieve behandeling tegen biofilms: enziMed® PREVENT.

Een curatieve behandeling voor een diepgaande reiniging van de biofilm: enziQure®.